Mellanglaspersiennen är bland den vanligaste typen av persienn som finns. Den monteras mellan fönstrets inner- och ytterbåge. Via en snörledare dras linan och vridstången genom innerbågen och ut på fönstrets insida.

Mellanglaspersienn

Fäste för Mellanglaspersienn